Home>Tin tức>Người dân Văn Giang lại mời GS Đặng Hùng Võ đối thoại